Učebnice a pracovné zošity na stiahnutie

KAFOMET: 
Pracovné listy na tému zvieratká
Výtvarná tvorba detí v MŠ
Sto inšpirácií na opakovanie pre 1. a 2. ročník 
Sto inšpirácií na opakovanie pre 3. a 4. ročník
 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663
sekretariat@cpppap-komarno.sk