Tipy a rady v čase prerušenia vyučovania

 
 
  • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave uvádza link na bezplatné sprístupnenie hier pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti s mentálnym postihnutím. 

Mnohé spoločnosti sa  v týchto náročných dňoch  snažia vychádzať v ústrety rodičom, ktorí musia vzdelávať svoje deti doma, keďže sú školy, škôlky, centrá, aj iné zariadenia zatvorené.  Spoločnosť Pinf s.r.o. nás informovala o sprístupnení vzdelávacích hier pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hry sú sprístupnené v plnej verzii pre všetkých počas epidémie koronavírusu.

Pokyny pre vás:

Ak Pinf Hry ešte nemáte nainštalované, prejdite na www.pinfhry.sk/stiahnut, zvoľte možnosť “Stiahnuť a nainštalovať Pinf Hry”.
Následne si bezplatne nainštalujete našu aplikáciu, spustite Pinf Hry a zvolíte si licenciu pre DOMÁCNOSŤ.
Veríme, že sa vám aj vďaka tomu  podarí vaše deti zabaviť a zároveň vzdelávať.

 

 
 
 
 

UČÍme na Diaľku

Súhrnné informácie o aktuálnej situácii, metódach a inováciach vo vzdelávaní prináša stránka https://www.ucimenadialku.sk/

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663
sekretariat@cpppap-komarno.sk