Kontakt

CPPPaP Komárno, Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno

Sekretariát: 

Tel.: 035/7731408, 035/7732663

e-mail: sekretariat@cpppap-komarno.sk

Riaditeľka:

Tel.: 0910/530033

e-mail:riaditel@cpppap-komarno.sk

Zástupkyňa:

Tel.: 0910/510033
 
e-mail:zastupca@cpppap-komarno.sk

Kontaktujte nás

IČO 42121451

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663
sekretariat@cpppap-komarno.sk