Objednávky

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií)
 
ROK 2021
 
ROK 2020
 
ROK 2019 
 
ROK 2018
 
 
ROK 2017
 
ROK 2016
 
ROK 2015
ROK 2014

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663
sekretariat@cpppap-komarno.sk