Zamestnanci

Riaditeľka:

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA - psychologička
riaditel@cpppap-komarno.sk
 

Zástupkyňa riaditeľky:

Mgr. Irena Korimová - psychologička
zastupca@cpppap-komarno.sk
 

Psychologičky: 

Mgr. Nikoleta Belokosztolszká, nikoleta.belokosztolszka@cpppap-komarno.sk
 
Erika Eseková, promovaná psych., erika.esekova@cpppap-komarno.sk
 
Eniko Szalai, promovaná psych., eniko.szalai@cpppap-komarno.sk
 
PhDr. Mária Sudorová, maria.sudorova@cpppap-komarno.sk
 
PhDr. Katarína Uhrinová, katarina.uhrinova@cpppap-komarno.sk
 

Špeciálne pedagogičky: 

PaedDr. Anna Lukáčová, anna.lukacova@cpppap-komarno.sk
 
Mgr. Helena Vicianová, helena.vicianova@cpppap-komarno.sk
 

Kariérová poradkyňa:

Mgr. Darina Ježová, darina.jezova@cpppap-komarno.sk
 

Technicko-administratívne pracovníčky: 

Ibolya Baloghová - ekonomická supervízorka
Linda Horváthová - ekonomicko-administratívna pracovníčka, sekretariat@cpppap-komarno.sk
Johanna Mácsiková - upratovačka 
 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663
sekretariat@cpppap-komarno.sk